Kệ kho Newtek vượt qua đại dịch xuất khẩu thành công

Vượt qua các đối thủ nặng ký Trung Quốc, Newtek xuât khẩu lô hàng Giá hạng nặng đầu tiên từ nhà máy  mới Yen Mỹ Hưng Yên.

Chúc mừng team Hưng Yên

 

 

Bài viết liên quan